آرتا تاری

بیوگرافی شرح حال

آرتا تاری با رتبه‌ی هشتاد و نه در سال ۱۳۸۵ وارد دانشکده‌ی صدا و سیما شد و با رتبه‌ی یک کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی گرفت. موضوع

پایان نامه‌ی او بررسی ظرفیت‌های شکلی، محتوایی و موضوعی نگارگری ایرانی برای فیلم مستند و بازسازی‌های تاریخی است.

آرتا تاری از سال ۱۳۹۲ به انجمن مستندسازان سینمای ایران پیوست.

آرتا تاری
افتخارات
پیش از سی‌سالگی منتخب بخش مسابقه ملی یازدهمین جشنواره فیلم مستند ایران، سینما حقیقت ۱۳۹۶
دیدار برگ منتخب بخش مسابقه هشتمین جشنواره جئو فیلم فست، ایتالیا ۱۳۹
دیدار برگ منتخب بخش مسابقه بخش مسابقه دومین جشنواره فیلم شیکاگو ۱۳۹
دیدار برگ منتخب بخش مسابقه یازدهمین جشنواره فیلم دانشگاه کالیفرنیا
دیدار برگ منتخب بخش مسابقه ششمین جشنواره فیلم زمستانی نیویورک
دیدار برگ منتخب بخش مسابقه نهمین جشنواره فیلم‌ آستین تکزاس
دیدار برگ جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران هفدهمین جشنواره موندنس امریکا
خدایخانه نامزد دریافت بهترین فیلم مستند نهمین جشنواره بین المللی فیلم دینی رویش ۱۳۹۱
خدایخانه نامزد بهترین پژوهش نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رویش ۱۳۹۱
خدایخانه منتخب بخش مسابقه هشتمین جشنواره سینما-حقیقت
خدایخانه جایزه بهترین فیلم مستند پنجمین جشنواره دانشجویی صدا و سیما
خدایخانه منتخب بخش مسابقه بیست و چهارمین جشنواره فیلم‌های باستان‌شناسی روورتو، ایتالیا
خدایخانه منتخب بخش پانوراما نوزدهمین جشنواره بین‌المللی شانگهای چین