برای عضویت در انجمن مستندسازان ابتدا “شرایط عضویت” که در ادامه آمده و اساسنامه انجمن مستندسازان را به دقت بخوانید.

شایان ذکر است که انجمن مستندسازان سینمای ایران از خردادماه سال ۱۳۹۶، خارج از خانه‌ی سینما به فعالیت می‌پردازد و هیچ‌گونه خدمات رفاهی از جمله بیمه به اعضا ارائه نمی‌دهد.

سپس با مطالعه “شرایط بررسی آثار”، فرم عضویت را در انتهای این صفحه باز کرده و به دقت پر کنید.

با پر کردن فرم و زدن دکمه ادامه به مرحله پرداخت “حق بررسی آثار ” وارد می‌شوید.

مبلغ حق بررسی آثار توسط کمیته عضوگیری ۱۵۰هزار تومان و پرداخت آن الزامی است .

 • شرایط عضویت

  شرایط عضویت

  الف: شرایط عام

  ۱- تابعیت ایران.

  ۲- نداشتن حکم محکومیت قطعی از شورای داوری خانه سینما که هنوز اجرا نشده باشد.

  ۳- پرداخت حق عضویت سالانه.

  ۴- پذیرش اساسنامه و آیین‌نامه‌های انجمن.

  ب: شرایط خاص

  ۵- کارگردانی حداقل چهار اثر جمعاً به مدت حداقل ۱۰۰ دقیقه یا دو اثر مستند بلند که حداقل زمان هر اثر ۷۵ دقیقه باشد.

  تبصره: حداقل دو اثر از آن چهار اثر یا یک اثر از آن دو اثر باید در طول پنج سال اخیر کارگردانی شده باشد.

  ۶- جزئیات شرایط عضویت را آیین‌نامه‌ی عضویت تعیین می‌کند.

  عضو وابسته

  عضو وابسته عضوی است که عضویت پیوسته‌ی یکی دیگر از انجمن‌های صنفی سینما را داشته باشد.

  تبصره: عضو وابسته نمی‌تواند عضو هیأت مدیره یا بازرس انجمن شود.

  عضو افتخاری

  ۱- انجمن مي‌‌تواند شخصیت‌هايی را كه ارتباط متقابل با آن‌ها موجب تسهيل دستيابي به اهداف و وظايف انجمن مي‌شود، به عضویت افتخاری خود در آورد.

  ۲- عضو افتخاری با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی به عضویت انجمن در می‌آید.

  ۳- عضو افتخاری نمی‌تواند عضو هیئت‌مدیره یا بازرس انجمن و یا نماینده‌ی انجمن در مجامع صنفی دیگر شود.

  ۴-  عضو افتخاری در مجامع عمومی انجمن حق رای ندارد.

  ۵- عضو افتخاری ملزم به داشتن شرایط عام و خاص عضویت انجمن نیست.

  تبصره: لغو (یا انصراف از) عضویت عضو افتخاری باید به اطلاع مجمع عمومی عادی انجمن برسد.

 • شرایط تعلیق عضویت

   تعریف و شرایط تعلیق عضویت

  ۱- تعلیق عضویت، محرومیت موقتی عضو از حقوق عضویت در انجمن (به‌جز بیمه و بازنشستگی) است.

  ۲- به جا نیاوردن یا از دست دادن هر یک از شرایط عمومی عضویت (مندرج در ماده ۷ بخش الف اساسنامه انجمن) موجب تعلیق عضویت می‌شود.

  ۳- نساختن حداقل ۲۵ دقیقه فیلم مستند در طول پنج سال موجب تعلیق عضویت می‌شود.

  تبصره: بند فوق شامل اعضای بالای ۶۵ سال نمی‌شود.

  ۴- تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به طور رسمی به عضو اعلام شود.

 • شرایط لغو عضویت

  تعریف و شرایط لغو عضویت

  ۱- لغو عضویت، محرومیت عضو از عضویت در انجمن است.

  ۲- چنان‌چه پس از گذشت سه سال از تاریخ اعلام رسمی تعلیق عضویت، عضو تعلیق شده اقدامی برای رفع تعلیق انجام ندهد، لغو عضویت می‌شود.

  ۳- مراتب لغو عضویت باید به طور رسمی به عضو و به نهادهایی که با اعضای انجمن ارتباط تعهدآور دارند اعلام شود.

  ۴- لغو عضویت یک عضو باید به طور رسمی به اطلاع بازرس و مجمع عمومی انجمن برسد.

  ۵- با رفع شرایط لغو عضویت، امکان بازگشت به عضویت هست.

  تبصره: در بازگشت به عضویت عضو می‌تواند گزینه‌ی پرداخت حق ‌عضویت سال‌های پرداخت نشده یا گذراندن مراحل عضویت در انجمن را انتخاب کند.

 • شرایط بررسی آثار داوطلبان عضویت

  ۱- تکمیل دقیق و صحیح فرم زیر.

  ۲- ارائه‌ی لینک دانلود حداقل ۴ اثر مستند جمعاً به مدت حداقل ۱۰۰ دقیقه (دو اثر از این چهار فیلم باید در طول پنج سال اخیر کارگردانی شده باشند) یا دو اثر مستند بلند که حداقل زمان هر اثر ۷۵ دقیقه باشد (یک اثر از آن دو فیلم باید در طول پنج سال اخیر کارگردانی شده باشد).

  ۳- پرداخت مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال با عنوان “حق بررسی عضویت در انجمن مستندسازان سینمای ایران” از طریق درگاه پرداخت پایین فرم. این مبلغ در صورت قبول یا رد عضویت داوطلب پس داده نخواهد شد.
  تبصره۱: داوطلب عضویت مي تواند حداكثر تا ۷ اثر براي بررسي ارائه كند.
  تبصره۲: فیلمهای ارسال شده باید تیتراژ داشته باشند .

  ۴- آثار و اسناد ارائه شده از سوی داوطلب عضویت در آرشیو انجمن باقی خواهد ماند و به هیچ‌وجه پس داده نخواهد شد.

  ۵- در صورت پذیرش عضویت، داوطلب عضویت حداکثر سه ماه برای تکمیل پرونده، پرداخت حق عضویت سالانه و اخذ کارت فرصت خواهد داشت. پس از اتمام این مدت و عدم اقدام لازم، عضویت داوطلب منتفی تلقی خواهد شد.

  ۶- عضو پذيرفته شده بايد درباره‌ي صحت مشخصات فيلم‌هاي ارائه شده (شامل كارگرداني اثر، چرخه‌ی آزاد يا دولتي تولید اثر و سال توليد) تعهدنامه‌ی كتبی ارائه دهد.

 • فرم تقاضای عضویت

  شایان ذکر است که انجمن مستندسازان سینمای ایران از خردادماه سال ۱۳۹۶، خارج از خانه‌ی سینما به فعالیت می‌پردازد و هیچ‌گونه خدمات رفاهی از جمله بیمه به اعضا ارائه نمی‌دهد.

  به وب سایت انجمن مستند سازان سینمای ایران خوش آمدید

  انجمن مستندسازان سینمای ایران بزرگترین و قدیمی ترین انجمن سینمای مستند کشور، متشکل از مستندسازان سینمای ایران است که از سال ۱۳۷۶ تاسیس شده و آغاز به فعالیت نموده است .

  شبکه های اجتماعی