مرحله اول : ثبت اطلاعات فردی

    پس از «ثبت» اطلاعات و دریافت پیام ” ثبت فیلم با موفقیت انجام شد “، عکس‌های فیلمتان را در قسمت پایین آپلود کنید.

    • مرحله دوم : آپلود عکس‌ها

        بعد از زدن ثبت منتظر بمانید تا پیفام “ثبت عکس ها با موفقیت انجام شد. ” در پایین صفحه ظاهر شود. در غیراینصورت ایرادهای احتمالی را برطرف نمایید.