ثبت اطلاعات فیلمساز و فیلم (ویژه ی اعضای انجمن مستندسازان)

۱- اگر حق عضویت امسال را پرداخت نکرده‌اید، ابتدا حق عضویت سالیانه‌ی خود را پرداخت کنید.

۲- اگر فرم مربوط به اطلاعات فیلمساز را قبلا پر نکرده اید، فرم ثبت اطلاعات فیلمساز را تکمیل نمایید.

۳- برای هر فیلم فرم ثبت فیلم جداگانه پر کنید.

۴-  چنانچه به کمک نیاز دارید از طریق ایمیل iraniandocumentarists@gmail.com با گردآورنده تماس بگیرید.