فیلم مستند

۵ میلیون نفر

 • local_moviesنام فیلم : ۵ میلیون نفر
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۷
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۲۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : سید عدنان طاهری‌موسوی

آب و عاطفه

 • local_moviesنام فیلم : آب و عاطفه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۰
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۴۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ناهید رضایی

آتش

 • local_moviesنام فیلم : آتش
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۳
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : داوود آجرلو

آخرین روزهای زمستان

 • local_moviesنام فیلم : آخرین روزهای زمستان
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۰
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۵۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهرداد اسکویی

آریو برزن

 • local_moviesنام فیلم : آریو برزن
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۹
 • chevron_left فرمت : XD cam
 • access_time مدت زمان : ۴۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : خسرو حیدری

آل

 • local_moviesنام فیلم : آل
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۸
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۴۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : خسرو حیدری

آلوسان

 • local_moviesنام فیلم : آلوسان
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۹
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۳۹ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محسن اسلام‌زاده

آن سوی آینه‌ها

 • local_moviesنام فیلم : آن سوی آینه‌ها
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۲
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۶۸ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : رخشان بنی‌اعتماد

آنسوی آتش کمی نزدیکتر

 • local_moviesنام فیلم : آنسوی آتش کمی نزدیکتر
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۶
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۵۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمد شاهوردی

آنسوی بزرگراه

 • local_moviesنام فیلم : آنسوی بزرگراه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۷
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۵۱ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ناهید رضایی

آوازهای بی‌اجازه

 • local_moviesنام فیلم : آوازهای بی‌اجازه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۰
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۳۸ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : رضوان سرمد

آی آدم‌ها

 • local_moviesنام فیلم : آی آدم‌ها
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۴
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۶۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : رخشان بنی‌اعتماد

اتاق ۲۰۲

 • local_moviesنام فیلم : اتاق ۲۰۲
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۱
 • access_time مدت زمان : ۲۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : رخشان بنی‌اعتماد

اتاق تاریک

 • local_moviesنام فیلم : اتاق تاریک
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۰
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۲۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی

اجاره‌نشینی

 • local_moviesنام فیلم : اجاره‌نشینی
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۶۱
 • chevron_left فرمت : ۱۶ میلیمتری
 • access_time مدت زمان : ۴۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ابراهیم مختاری، کیوان کیانی

اختران (کامران عدل)

 • local_moviesنام فیلم : اختران (کامران عدل)
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۸
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۱۸ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : کتایون ارسنجانی

از پس برقع

 • local_moviesنام فیلم : از پس برقع
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۳
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۵۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهرداد اسکویی

از تهران …

 • local_moviesنام فیلم : از تهران …
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۱
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۳۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : پیروز کلانتری، شمیم مستقیمی، مینا کشاورز، امید بلاغتی

از سنگ تا عرش

 • local_moviesنام فیلم : از سنگ تا عرش
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۶
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۲۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدحسین جبلی‌جوان

اسرار زندان ابوسلیم

 • local_moviesنام فیلم : اسرار زندان ابوسلیم
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۱
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۵۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محسن اسلام‌زاده
به وب سایت انجمن مستند سازان سینمای ایران خوش آمدید

انجمن مستندسازان سینمای ایران بزرگترین و قدیمی ترین انجمن سینمای مستند کشور، متشکل از مستندسازان سینمای ایران است که از سال ۱۳۷۶ تاسیس شده و آغاز به فعالیت نموده است .

شبکه های اجتماعی