فرم پرداخت حق عضویت سالیانه اعضای انجمن مستندسازان

 

حق عضویت سال ۱۳۹۸ برای اعضای انجمن مستندسازان سینمای ایران طبق مصوبه‌ی هیات مدیره مبلغ ۱۷۰ هزار تومان خواهد بود .

پس از تکمیل اطلاعات زیر، با زدن “ادامه” برای پرداخت حق عضویت به درگاه بانکی انجمن مستندسازان متصل خواهید شد.

لطفا جهت حصول اطمینان تصویر پرداخت یا شماره ی پیگیری پرداخت را نزد خود محفوظ نگه دارید.

در صورت مشکل با درگاه پرداخت اینترنتی، حق عضویت خود را به شماره کارت ۵۰۴۷۰۶۱۰۶۱۴۸۱۳۰۱ به نام زهره ارسنجون(خزانه‌دار انجمن) واریز نمایید و رسید پرداخت را به ایمیل irdfa1998@gmail.com ارسال کنید.

تذکر ۱ : طبق اساسنامه چنانچه عضوی حق عضویت سالیانه را نپردازد، عضویتش تعلیق و پس از سه سال از تاریخ تعلیق لغو عضویت خواهد شد.

تذکر ۲ : چنانچه عضویت شما معلق شده و قصد رفع تعلیق و پرداخت بدهی گذشته را دارید از طریق فرم پرداخت اقدام کنید.