فرم پرداخت حق عضویت سالیانه اعضای انجمن مستندسازان

 

حق عضویت سال ۱۴۰۰ برای اعضای انجمن مستندسازان سینمای ایران طبق مصوبه‌ی هیات مدیره مبلغ ۲۷۰ هزار تومان است .

پس از تکمیل اطلاعات زیر، با زدن “ادامه” برای پرداخت حق عضویت به درگاه بانکی انجمن مستندسازان متصل خواهید شد.

لطفا جهت حصول اطمینان تصویر پرداخت یا شماره‌ی پیگیری پرداخت را نزد خود محفوظ نگه دارید.

در صورت مشکل با درگاه پرداخت اینترنتی، حق عضویت خود را به شماره کارت ۵۰۵۴۱۶۷۰۰۰۲۱۵۵۳۴ به نام «انجمن مستندسازان سینمای ایران» واریز نمایید و رسید پرداخت را به ایمیل irdfa1998@gmail.com ارسال کنید.

تذکر ۱ : طبق اساسنامه چنانچه عضوی حق عضویت سالیانه را نپردازد، عضویتش تعلیق و پس از سه سال از تاریخ تعلیق لغو عضویت خواهد شد.

تذکر ۲ : چنانچه عضویت شما معلق شده و قصد رفع تعلیق و پرداخت بدهی گذشته را دارید از طریق فرم پرداخت اقدام کنید.