نامه انجمن مستندسازان به انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند

دوشنبه ۱ مهر, ۱۳۹۲

لوگوی انجمن مستندسازان سینمای ایران

جناب آقای مرتضی رزاق کریمی

رییس محترم هیأت مدیره انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران

با سلام و احترام

   چندی پیش ابراهیم مختاری پیشنهاد هیأت مدیره انجمن مستند سازان را برای برگزاری جلسه مشترک با هیأت مدیره انجمن تهیه کنندگان سینمای ایران با جنابعالی مطرح کردند.

  دو سال پیش یک بار چنین جلسه ای برگزار شد، اما به علت تنش های میان مدیریت وزارت ارشاد و صنف های سینمایی دیگر ادامه نیافت.

  با توجه به تغییرات مدیریتی کشور، نسخه ای از خواسته های انجمن مستندسازان را از دولت یازدهم، تقدیم می داریم و خواستار گفتگوی هیأت مدیره های دو صنف درباره ی این خواست ها هستیم تا به اطلاع اعضای صنف خود برسانیم.

رئیس هیات مدیره‌ی انجمن مستندسازان سینمای ایران
محمدرضا مقدسیان

نامه انجمن مستندسازان به انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند
دیدگاه‌ها