فیلم مستند

ویزیت

 • local_moviesنام فیلم : ویزیت
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۵
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۴۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدحسین جبلی‌جوان

یادآر ز شمع مرده یادآر

 • local_moviesنام فیلم : یادآر ز شمع مرده یادآر
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۳
 • access_time مدت زمان : ۳۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : منوچهر مشیری

یخچال علم‌کوه

 • local_moviesنام فیلم : یخچال علم‌کوه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۱
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۳۹ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : داود فروغی

یک روز، یک شهر

 • local_moviesنام فیلم : یک روز، یک شهر
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۶
 • chevron_left فرمت : S-VHS
 • access_time مدت زمان : ۲۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : امیرحسین بیژن

یک سفر صیادی

 • local_moviesنام فیلم : یک سفر صیادی
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۶۵
 • chevron_left فرمت : ۱۶ میلیمتری
 • access_time مدت زمان : ۳۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ابراهیم مختاری

یک طرح و چند زندگی

 • local_moviesنام فیلم : یک طرح و چند زندگی
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۵
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۶۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدسام اسدی