فیلم مستند

زیباتر از مرجان

 • local_moviesنام فیلم : زیباتر از مرجان
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۸
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۲۷ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محبوبه طبایی‌عقدایی

زیر پوست شهر

 • local_moviesنام فیلم : زیر پوست شهر
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۵
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۳۴ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : رخشان بنی‌اعتماد

زینت، یک روز بخصوص

 • local_moviesنام فیلم : زینت، یک روز بخصوص
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۹
 • chevron_left فرمت : ویدئو بتاکم
 • access_time مدت زمان : ۵۴ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ابراهیم مختاری

ساز مخالف

 • local_moviesنام فیلم : ساز مخالف
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۳
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۴۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مجتبا میرتهماسب

سایه‌های رنگی

 • local_moviesنام فیلم : سایه‌های رنگی
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۸
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۱۴ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدصادق دهقانی

سبز است رنگ

 • local_moviesنام فیلم : سبز است رنگ
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۶
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۲۴ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : الهام اسدی

سبزوار، زمستان ۳۵

 • local_moviesنام فیلم : سبزوار، زمستان ۳۵
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۵۵
 • chevron_left فرمت : ۱۶ میلی‌متری
 • access_time مدت زمان : ۲۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ابراهیم مختاری

سرآغاز یک راه

 • local_moviesنام فیلم : سرآغاز یک راه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۳
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۵۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدحسین جبلی‌جوان

سراب جیوه

 • local_moviesنام فیلم : سراب جیوه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۷
 • chevron_left فرمت : ویدئو
 • access_time مدت زمان : ۳۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : رضا محمدپور نوروزبلاغی

سرای خاموش

 • local_moviesنام فیلم : سرای خاموش
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۶
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۱۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : سام ارجمندی

سرود دشت نیمور

 • local_moviesنام فیلم : سرود دشت نیمور
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۶۶
 • access_time مدت زمان : ۵۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدرضا مقدسیان

سفال

 • local_moviesنام فیلم : سفال
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۵
 • chevron_left فرمت : بتا کم
 • access_time مدت زمان : ۲۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ناهید رضایی

سفر و گردشگری

 • local_moviesنام فیلم : سفر و گردشگری
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۶
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۲۷ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محبوبه طبایی‌عقدایی

حفاظت شده: سینما سینما

 • local_moviesنام فیلم : حفاظت شده: سینما سینما
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۵-۱۳۷۳
 • chevron_left فرمت : ۸ میلیمتری
 • access_time مدت زمان : ۷۱ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مانی پتگر

شاعر قاصدک‌ها

 • local_moviesنام فیلم : شاعر قاصدک‌ها
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۵
 • access_time مدت زمان : ۳۷ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدرضا مقدسیان

شب تاریک و بیم موج

 • local_moviesنام فیلم : شب تاریک و بیم موج
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۵
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۳۹ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : لیدا معینی

شش قرن و شش سال

 • local_moviesنام فیلم : شش قرن و شش سال
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۲
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۸۲
 • perm_identity کارگردان : مجتبا میرتهماسب

شناسای سخن

 • local_moviesنام فیلم : شناسای سخن
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۶
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۵۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : منوچهر مشیری

شهری برای دخترانم

 • local_moviesنام فیلم : شهری برای دخترانم
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۳
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۲۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدصادق دهقانی

شیرینی فرهاد

 • local_moviesنام فیلم : شیرینی فرهاد
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۲
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۵۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمد شاهوردی، فرزاد پورخوشبخت