گزارش تصویری از شب تعطیلی خانه سینما

چهارشنبه ۱۴ دی, ۱۳۹۰

گزارش تصویری از شب تعطیلی خانه سینما و نقل مکان دفتر انجمن به خارج از خانه سینما – ۱۴ دی ۱۳۹۰

گزارش تصویری از شب تعطیلی خانه سینما
دیدگاه‌ها