بیانیه‌ی انجمن مستندسازان در حمایت از مژگان ایلانلو و مجتبی میرتهماسب

پنجشنبه ۲۸ مهر, ۱۴۰۱

بیش از یک ماه است که هر روز داغی تازه بر دل مردم نشانده‌اند؛ داغ چه جوان‌ها و نوجوان‌هایی! صدای پیر و جوان و خُرد و درشت به آسمان است و پاسخی جز مشت آهنین و بند و زنجیر نبوده و نیست.

از سویی دعوت به گفت‌وگو می‌کنند و از سوی دیگر، هر که لب تر کند، می‌گیرند و می‌زنند و می‌بندند و می‌برند؛ مستندساز ما، مژگان ایلانلو، فقط به جرم گفت‌وگو و بیان دیدگاه‌هایش در زندان است.

در حکمی که به محکومیت مستندساز دیگر ما، مجتبی میرتهماسب، داده‌اند، به عنوان مجازات و‌ بدل از حبس، محکوم شده به ساخت پروژه‌‌های سفارشی‌شان؛ به‌واقع چه کسی را تحقیر می‌کنند؟ مستندساز را؟ خانواده شهدا را؟ یا خودشان را؟

آری همکاری با آقایان خود عین مجازات است؛ هرگز کسی این‌گونه به تحقیر خود دست برده که اینان؟!

 

ما، انجمن مستندسازان سینمای ایران، نگرانی عمیق‌مان را از سرنوشت مژگان ایلانلو و انزجار شدید خود را از حکم صادره علیه مجتبی میرتهماسب اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی و تبرئه‌ی هرچه زودتر آنها از اتهامات وارده هستیم.

 

به دستگیری‌های خودسرانه و غیرقانونی، به هتک حرمت هنرمندان و مردم این کشور، به تحقیر، تنبیه و زورگویی به ملتی که سال‌ها همه اشتباهات و رویکردهای غیرانسانی حاکم را تحمل کرده‌اند، پایان دهید.

همکاران مستندساز ما چشم بیدار امروز و فردای این سرزمینند؛ از رویه منفور کور‌ کردن چشمان مردم ایران دست بردارید.

 

هیئت‌مدیره‌ی انجمن مستندسازان سینمای ایران

بیانیه‌ی انجمن مستندسازان در حمایت از مژگان ایلانلو و مجتبی میرتهماسب
دیدگاه‌ها