اتاق انجمن

این اتاق محلی برای گفت و گو پیرامون انجمن مستندسازان سینمای ایران و مباحث حرفه ای و صنفی مربوط به مستندسازان است .
چنانچه پیشنهاد مبحث جدید و جداگانه ای برای گفت و گو دارید، از اینجا اعلام کنید .
دقت کنید که در بخش موضوع فرم تماس بنویسید “مربوط به بخش گفت و گو ” .

چه چشم اندازی برای آینده‌ی انجمن مستندسازان متصورید ؟

ماجرای چشم انداز جدید انجمن از هیات مدیره قبل روی میز بود و هیات مدیره جدید مسئولیت جمع و جور کردن و به نتیجه رساندن آن را دارد. قرار هیات مدیره اینست که تا پایان آبان پیش‌نویس چشم‌انداز جدید انجمن

remove_red_eye312 comment 28
شرکت در گفتگو

گفت و گو با مدیران انجمن

فضایی برای گفت و گو درباره هیات مدیره‌ی انجمن مستندسازان اینجا فضایی برای گفت و گو درباره‌ی مدیران و مدیریت انجمن مستندسازان سینمای ایران است. چه توقع یا سوالی از مدیران انجمن مستندسازان دارید ؟ چه پیشنهاد یا انتقادی به

remove_red_eye904 comment 2
شرکت در گفتگو