همکار گرامی،

چنانچه مایلید پرونده‌ی شما به زبان انگیسی ترجمه شود و در بخش انگلیسی وب‌سایت انجمن مستندسازان قرار بگیرد؛ فرم زیر را پرکنید.

سپس با زدن «ادامه» برای پرداخت به درگاه بانکی انجمن مستندسازان بروید.

هزینه‌ی ترجمه‌ی هر پرونده ۱۵۰ هزار تومان است . این مبلغ شامل هزینه‌ی تشکیل و گردآوری پروند‌ه نمی‌شود ، در نتیجه هزینه‌ی گردآوری از صندوق انجمن تامین خواهد .