فیلم مستند

کاخ گلستان

 • local_moviesنام فیلم : کاخ گلستان
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۲
 • chevron_left فرمت : بتا کم
 • access_time مدت زمان : ۳۴ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ارد زند

کاردرمانی، فراسوی یک معجزه

 • local_moviesنام فیلم : کاردرمانی، فراسوی یک معجزه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۸
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۴۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محدسام اسدی

کارون

 • local_moviesنام فیلم : کارون
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۷
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۴۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمد احسانی

کاریز، پیمایش آب

 • local_moviesنام فیلم : کاریز، پیمایش آب
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۶۳
 • access_time مدت زمان : ۴۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدرضا مقدسیان

کاریز، مبارزه با بیابان

 • local_moviesنام فیلم : کاریز، مبارزه با بیابان
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۶۳
 • access_time مدت زمان : ۵۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدرضا مقدسیان

کامیابی مسک

 • local_moviesنام فیلم : کامیابی مسک
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۱
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۲۸ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدصادق دهقانی

حفاظت شده: کسوفی که از آسمان به زمین افتاد

 • local_moviesنام فیلم : حفاظت شده: کسوفی که از آسمان به زمین افتاد
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۸
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۲۱ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مانی پتگر

کلک زرین

 • local_moviesنام فیلم : کلک زرین
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۵
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۵۷ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ناهید رضایی

کمال‌الدین جناب

 • local_moviesنام فیلم : کمال‌الدین جناب
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۴
 • access_time مدت زمان : ۳۹ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : منوچهر مشیری

کوره‌پز خانه

 • local_moviesنام فیلم : کوره‌پز خانه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۵۹
 • access_time مدت زمان : ۴۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدرضا مقدسیان

کول فرح

 • local_moviesنام فیلم : کول فرح
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۹
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۴۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی

کوه کنگان

 • local_moviesنام فیلم : کوه کنگان
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۵۵
 • chevron_left فرمت : ۱۶ میلیمتری
 • access_time مدت زمان : ۲۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی، میشل گروبه، اسپیلنی

گاز، آتش، باد

 • local_moviesنام فیلم : گاز، آتش، باد
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۶۵
 • chevron_left فرمت : رنگی و سیاه‌وسفید - ۱۶ میلیمتری
 • access_time مدت زمان : ۵۵:۳۷ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : کامران شیردل

گربه‌های ناآرام

 • local_moviesنام فیلم : گربه‌های ناآرام
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۳
 • chevron_left فرمت : HDV
 • access_time مدت زمان : ۳۴ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : میلاد خالقی‌منش

گفت و گو در مه

 • local_moviesنام فیلم : گفت و گو در مه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۱
 • access_time مدت زمان : ۵۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدرضا مقدسیان

گلوله‌باران

 • local_moviesنام فیلم : گلوله‌باران
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۸
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۶۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مرتض پایه‌شناس، حسین مومن

گنبد مینا

 • local_moviesنام فیلم : گنبد مینا
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۴۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمد احسانی

گهواره خورشید

 • local_moviesنام فیلم : گهواره خورشید
 • date_rangeسال ساخت : ۷۹-۱۳۷۸
 • chevron_left فرمت : رنگی- بتاکم
 • access_time مدت زمان : ۵۳:۱۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : کامران شیردل

لالایی‌های ابوحمیظه

 • local_moviesنام فیلم : لالایی‌های ابوحمیظه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۸
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۲۱ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محسن ظریفی‌پور

لبخند خاک

 • local_moviesنام فیلم : لبخند خاک
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۰
 • chevron_left فرمت : SD
 • access_time مدت زمان : ۳۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : داوود آجرلو، احمد بهرامی
به وب سایت انجمن مستند سازان سینمای ایران خوش آمدید

انجمن مستندسازان سینمای ایران بزرگترین و قدیمی ترین انجمن سینمای مستند کشور، متشکل از مستندسازان سینمای ایران است که از سال ۱۳۷۶ تاسیس شده و آغاز به فعالیت نموده است .

شبکه های اجتماعی
نشان ها logo-samandehi