فیلم مستند هنر و فرهنگ

اتاق تاریک

 • local_moviesنام فیلم : اتاق تاریک
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۰
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۲۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی

خانه دوم

 • local_moviesنام فیلم : خانه دوم
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۷
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۵۷ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی

دست‌ها

 • local_moviesنام فیلم : دست‌ها
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۶
 • chevron_left فرمت : ۱۶ میلیمتری
 • access_time مدت زمان : ۲۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی

زنان فیلمساز ایران

 • local_moviesنام فیلم : زنان فیلمساز ایران
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۷
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۵۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مسعود جعفری‌منجیلی

طبیعت فرش ایرانی

 • local_moviesنام فیلم : طبیعت فرش ایرانی
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۰
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۲۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مسعود جعفری‌منجیلی

موسیو مارکف

 • local_moviesنام فیلم : موسیو مارکف
 • date_rangeسال ساخت : ۱۴۰۰
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۷۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی