فیلم مستند هنر و فرهنگ

اتاق تاریک

 • local_moviesنام فیلم : اتاق تاریک
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۰
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۲۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی

اختران (کامران عدل)

 • local_moviesنام فیلم : اختران (کامران عدل)
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۸
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۱۸ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : کتایون ارسنجانی

خانه دوم

 • local_moviesنام فیلم : خانه دوم
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۷
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۵۷ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی

دست‌ها

 • local_moviesنام فیلم : دست‌ها
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۶
 • chevron_left فرمت : ۱۶ میلیمتری
 • access_time مدت زمان : ۲۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی

حفاظت شده: راویان کوچک روستای غریب

 • local_moviesنام فیلم : حفاظت شده: راویان کوچک روستای غریب
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۴
 • chevron_left فرمت : ؟
 • access_time مدت زمان : ۲۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : پیروز کلانتری

زنان فیلمساز ایران

 • local_moviesنام فیلم : زنان فیلمساز ایران
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۷
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۵۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مسعود جعفری‌منجیلی

سپیدار

 • local_moviesنام فیلم : سپیدار
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۵
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۷ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : کتایون ارسنجانی

طبیعت فرش ایرانی

 • local_moviesنام فیلم : طبیعت فرش ایرانی
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۰
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۲۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مسعود جعفری‌منجیلی

قصه‌ی آن کلاش دیگر

 • local_moviesنام فیلم : قصه‌ی آن کلاش دیگر
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۶
 • chevron_left فرمت : ؟
 • access_time مدت زمان : ۲۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : پیروز کلانتری

قهوه بعد از نماز جمعه

 • local_moviesنام فیلم : قهوه بعد از نماز جمعه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۴
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۱۹ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : کتایون ارسنجانی

موسیو مارکف

 • local_moviesنام فیلم : موسیو مارکف
 • date_rangeسال ساخت : ۱۴۰۰
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۷۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی