فیلم مستند میراث فرهنگی

حفاظت شده: زاویه مقابل

 • local_moviesنام فیلم : حفاظت شده: زاویه مقابل
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۰
 • chevron_left فرمت : ویدیو 8
 • access_time مدت زمان : ۲۸ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مانی پتگر

ساز مخالف

 • local_moviesنام فیلم : ساز مخالف
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۳
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۴۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مجتبا میرتهماسب

ساعت عمارت خورشید

 • local_moviesنام فیلم : ساعت عمارت خورشید
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۱
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۴۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ارد زند

سفال

 • local_moviesنام فیلم : سفال
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۶
 • chevron_left فرمت : Beta cam
 • access_time مدت زمان : ۳۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ناهید رضایی

شش قرن و شش سال

 • local_moviesنام فیلم : شش قرن و شش سال
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۲
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۸۲
 • perm_identity کارگردان : مجتبا میرتهماسب

طبیعت فرش ایرانی

 • local_moviesنام فیلم : طبیعت فرش ایرانی
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۰
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۲۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مسعود جعفری‌منجیلی

عاشیق اصلان طالبی

 • local_moviesنام فیلم : عاشیق اصلان طالبی
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۴
 • access_time مدت زمان : ۴۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدرضا مقدسیان

عاشیق محمدحسین دهقان

 • local_moviesنام فیلم : عاشیق محمدحسین دهقان
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۴
 • access_time مدت زمان : ۴۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدرضا مقدسیان

عَلَم خبر

 • local_moviesنام فیلم : عَلَم خبر
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۹
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۵۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ابوالفضل تاجیک

فدیشه

 • local_moviesنام فیلم : فدیشه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۷
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۴۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ابوالفضل تاجیک

فرش به روایت خاک

 • local_moviesنام فیلم : فرش به روایت خاک
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۵
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۵۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : حامد ذوالفقاری

فرش سه‌بعدی

 • local_moviesنام فیلم : فرش سه‌بعدی
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۵
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۱۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : رخشان بنی‌اعتماد

کلک زرین

 • local_moviesنام فیلم : کلک زرین
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۵
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۵۷ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ناهید رضایی

کول فرح

 • local_moviesنام فیلم : کول فرح
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۹
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۴۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی

گهواره خورشید

 • local_moviesنام فیلم : گهواره خورشید
 • date_rangeسال ساخت : ۷۹-۱۳۷۸
 • chevron_left فرمت : رنگی- بتاکم
 • access_time مدت زمان : ۵۳:۱۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : کامران شیردل

لبخند خاک

 • local_moviesنام فیلم : لبخند خاک
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۰
 • chevron_left فرمت : SD
 • access_time مدت زمان : ۳۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : داوود آجرلو، احمد بهرامی

لیلا

 • local_moviesنام فیلم : لیلا
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۸
 • chevron_left فرمت : Beta cam
 • access_time مدت زمان : ۲۸ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ناهید رضایی

نازک‌کاری

 • local_moviesنام فیلم : نازک‌کاری
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۶
 • chevron_left فرمت : Beta cam
 • access_time مدت زمان : ۳۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ناهید رضایی

نان و نور

 • local_moviesنام فیلم : نان و نور
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۹
 • chevron_left فرمت : HDV
 • access_time مدت زمان : ۲۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : الهام اسدی

نوروز در سیستان

 • local_moviesنام فیلم : نوروز در سیستان
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۸
 • chevron_left فرمت : بتاکم
 • access_time مدت زمان : ۲۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : اسحاق عرب