فیلم مستند باستان شناسی و تاریخ

آریو برزن

 • local_moviesنام فیلم : آریو برزن
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۹
 • chevron_left فرمت : XD cam
 • access_time مدت زمان : ۴۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : خسرو حیدری

اینجا خورشید می درخشد

 • local_moviesنام فیلم : اینجا خورشید می درخشد
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۲
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۳۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : الله‌کرم رضایی‌زاده

حماسه‌ی بلوط و شاهنامه

 • local_moviesنام فیلم : حماسه‌ی بلوط و شاهنامه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۰
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۳۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : خسرو حیدری

خدایخانه

 • local_moviesنام فیلم : خدایخانه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۱
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۳۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : آرتا تاری

راز منارجنبان

 • local_moviesنام فیلم : راز منارجنبان
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۶
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۲۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مسعود جعفری‌منجیلی

رسم عاشقی همینه

 • local_moviesنام فیلم : رسم عاشقی همینه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۰
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۲۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : الله‌کرم رضایی‌زاده

سبزوار، زمستان ۳۵

 • local_moviesنام فیلم : سبزوار، زمستان ۳۵
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۵۵
 • chevron_left فرمت : ۱۶ میلی‌متری
 • access_time مدت زمان : ۲۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ابراهیم مختاری

شش قرن و شش سال

 • local_moviesنام فیلم : شش قرن و شش سال
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۲
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۸۲
 • perm_identity کارگردان : مجتبا میرتهماسب

قصه‌های ناتمام

 • local_moviesنام فیلم : قصه‌های ناتمام
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۵
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۲۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : امیرحسین بیژن

کول فرح

 • local_moviesنام فیلم : کول فرح
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۹
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۴۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی