فراخوان مجمع عمومی سالیانه نوبت اول (۱۳مرداد ۱۳۹۸)

  • اطلاعات رویداد
  • date_rangeتاریخ : ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
  • access_time ساعت : ۱۸:۰۰
  • location_on نشانی : خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک ۲۷
  • ثبت نام

مجمع عمومی بیستم تیرما انجمن مسستندسازان سینمای ایران

اعضای محترم انجمن مستندسازان

به اطلاع می رسانیم نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مستندسازان،
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸
در خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک ۲۷ مجتمع آموزش عالی بهار برگزار خواهد شد.

دستور جلسه :

۱. ارزیابی و تایید یا رد گزارش عملکرد و گزارش مالی یکساله هیات مدیره و بازرس

۲. تعیین حق الزحمه ی جلسات هیات مدیره و بازرس

۳. انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس

 

* لازم به ذکر است بر اساس ماده ۷ و ۱۰ اساسنامه، پرداخت حق عضویت سالیانه برای شرکت در مجمع عمومی الزامیست.
(برای پرداخت حق عضویت می توانید از لینک ” پرداخت حق عضویت ” اقدام بفرمایید)

* ضمنا برای رسمیت یافتن مجمع عمومی حضور حداقل دوسوم از اعضای واجد شرایط، الزامیست.

* خواهشمند است در صورتی که به هر دلیل نمی توانید در مجمع آتی شرکت کنید با تکمیل و امضای فرم یا متن دستنویس وکالت نامه و ارسال عکس آن تا روز ۱۲ مردادماه به ایمیل IRDFA1998@gmail.com یا تلگرام IRDFAoffice حق رای خود را به یکی دیگر از اعضای انجمن تفویض فرمایید .

 

پیوست ها :

گزارش عملکرد هیات مدیره دوازدهم انجمن مستندسازان- سال دوم

گزارش مالی هیات مدیره دوازدهم انجمن مستندسازان- سال دوم

گزارش بازرس انجمن مستندسازان ایران

فرم وکالتنامه مجمع عمومی ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

 

هیات مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران

فراخوان مجمع عمومی سالیانه نوبت اول (۱۳مرداد ۱۳۹۸)