تعامل و همکاری انجمن مستندسازان با کتابخانه ملی ایران

دوشنبه ۲۰ مهر, ۱۳۹۴

 

ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر آن از شرایط عضویت کتابخانه ملی ایران است؛

اما اعضای محترم انجمن مستندسازان با هماهنگی به عمل آمده با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از این پس می‌توانند با دریافت معرفی نامه از دفتر انجمن به عضویت سازمان اسناد و  کتابخانه ملی ایران درآیند و از خدمات آن استفاده نمایند.

تعامل و همکاری انجمن مستندسازان با کتابخانه ملی ایران
برچسب ها :
دیدگاه‌ها