اتاق اداری انجمن

اینجا محلی برای گفت و گو پیرامون انجمن مستندسازان سینمای ایران و مباحث حرفه ای و صنفی مربوط به مستندسازان است .

چنانچه پیشنهاد مبحث جدید و جداگانه ای برای گفت و گو دارید، از اینجا اعلام کنید .

دقت کنید که در بخش موضوع فرم تماس بنویسید “مربوط به بخش گفت و گو ” .

گفت و گو با مدیران انجمن

فضایی برای گفت و گو درباره هیات مدیره‌ی انجمن مستندسازان اینجا فضایی برای گفت و گو درباره‌ی مدیران و مدیریت انجمن مستندسازان سینمای ایران است. چه توقع یا سوالی از مدیران انجمن مستندسازان دارید ؟ چه پیشنهاد یا انتقادی به

remove_red_eye261 comment 2
شرکت در گفتگو