فیلم مستند اجتماعی

با خاک تا خاک

 • local_moviesنام فیلم : با خاک تا خاک
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۵۹
 • access_time مدت زمان : ۷۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : منوچهر مشیری

بَرد شیر (شیر سنگی)

 • local_moviesنام فیلم : بَرد شیر (شیر سنگی)
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۱
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۴۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی

برگ سبز

 • local_moviesنام فیلم : برگ سبز
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۹
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۲۴ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ الاسلامی

به کجا تعلق دارم

 • local_moviesنام فیلم : به کجا تعلق دارم
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۶
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۶۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی

بهنام، خاله رخی و میراث قرنها

 • local_moviesنام فیلم : بهنام، خاله رخی و میراث قرنها
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۲
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۳۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : حامد ذوالفقاری

پرسه

 • local_moviesنام فیلم : پرسه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۱
 • access_time مدت زمان : ۱۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : پیروز کلانتری

پرشنگ

 • local_moviesنام فیلم : پرشنگ
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۹
 • chevron_left فرمت : ۳۵ میلیمتری
 • access_time مدت زمان : ۱۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی

پناهنده

 • local_moviesنام فیلم : پناهنده
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۰
 • chevron_left فرمت : ۱۶ میلیمتری
 • access_time مدت زمان : ۶۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : پیروز کلانتری

پیرها اگر نباشند

 • local_moviesنام فیلم : پیرها اگر نباشند
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۰
 • access_time مدت زمان : ۵۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : پیروز کلانتری

پیش از سی‌سالگی

 • local_moviesنام فیلم : پیش از سی‌سالگی
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۶
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۱۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : آرتا تاری

پیشاشو

 • local_moviesنام فیلم : پیشاشو
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۶
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۳۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : رضا مجلسی

پیشواز از بانوی صلح

 • local_moviesنام فیلم : پیشواز از بانوی صلح
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۳
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۲۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ابراهیم مختاری

تا باران بعدی

 • local_moviesنام فیلم : تا باران بعدی
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۰
 • chevron_left فرمت : HDCAM
 • access_time مدت زمان : ۲۸ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مریم سپهری

تجربه یک راهبر

 • local_moviesنام فیلم : تجربه یک راهبر
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۸
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۱۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محمدحسین جبلی‌جوان

تنها در تهران

 • local_moviesنام فیلم : تنها در تهران
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۷
 • access_time مدت زمان : ۲۴ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : پیروز کلانتری

تهران در شب

 • local_moviesنام فیلم : تهران در شب
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۶
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۸۶ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : کتایون ارسنجانی

تهران…پایتخت ایران است

 • local_moviesنام فیلم : تهران…پایتخت ایران است
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۴۵-‍۱۳۵۹
 • chevron_left فرمت : سیاه‌و‌سفید - ۳۵ میلیمتری
 • access_time مدت زمان : ۱۷:۲۷ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : کامران شیردل

جازموریان

 • local_moviesنام فیلم : جازموریان
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۶۰
 • chevron_left فرمت : ۱۶ میلیمتری
 • access_time مدت زمان : ۳۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ارد زند

جویباره

 • local_moviesنام فیلم : جویباره
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۵۹
 • chevron_left فرمت : ۱۶ میلیمتری
 • access_time مدت زمان : ۲۸ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ارد زند

چارشو

 • local_moviesنام فیلم : چارشو
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۸
 • chevron_left فرمت : ۳۵ میلیمتری
 • access_time مدت زمان : ۱۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مهوش شیخ‌الاسلامی
به وب سایت انجمن مستند سازان سینمای ایران خوش آمدید

انجمن مستندسازان سینمای ایران بزرگترین و قدیمی ترین انجمن سینمای مستند کشور، متشکل از مستندسازان سینمای ایران است که از سال ۱۳۷۶ تاسیس شده و آغاز به فعالیت نموده است .

شبکه های اجتماعی