فیلم مستند مذهبی

تنها میان طالبان

 • local_moviesنام فیلم : تنها میان طالبان
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۴
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۶۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محسن اسلام‌زاده

جنون در شب‌های خوزستان

 • local_moviesنام فیلم : جنون در شب‌های خوزستان
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۷
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۳۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : پریسا شاهنده

چشم و دل بیدار

 • local_moviesنام فیلم : چشم و دل بیدار
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۸
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۱۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مسعود جعفری‌منجیلی

شاه عبدالعظیم

 • local_moviesنام فیلم : شاه عبدالعظیم
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۱
 • chevron_left فرمت : بتا کم
 • access_time مدت زمان : ۲۵ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ارد زند

فدیشه

 • local_moviesنام فیلم : فدیشه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۷
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۴۳ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ابوالفضل تاجیک

نشان

 • local_moviesنام فیلم : نشان
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۳
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۲۸ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : فرزاد جعفری