فیلم مستند سیاسی

اسرار زندان ابوسلیم

 • local_moviesنام فیلم : اسرار زندان ابوسلیم
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۱
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۵۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محسن اسلام‌زاده

جای خالی یک نفر

 • local_moviesنام فیلم : جای خالی یک نفر
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۱
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۴۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مرتض پایه‌شناس

چشم و دل بیدار

 • local_moviesنام فیلم : چشم و دل بیدار
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۸
 • chevron_left فرمت : DV CAM
 • access_time مدت زمان : ۱۲ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مسعود جعفری‌منجیلی

حرفه: مستندساز

 • local_moviesنام فیلم : حرفه: مستندساز
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۲
 • chevron_left فرمت : HD
 • access_time مدت زمان : ۸۱ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ناهید رضایی

روایتی از مشروطه

 • local_moviesنام فیلم : روایتی از مشروطه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۵
 • chevron_left فرمت : DVCAM
 • access_time مدت زمان : ۳۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ارد زند

روزگار ما

 • local_moviesنام فیلم : روزگار ما
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۰
 • access_time مدت زمان : ۸۴ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : رخشان بنی‌اعتماد

زندگی میان پرچمهای جنگی

 • local_moviesنام فیلم : زندگی میان پرچمهای جنگی
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۷
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۷۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : محسن اسلام‌زاده

زینت، یک روز بخصوص

 • local_moviesنام فیلم : زینت، یک روز بخصوص
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۷۹
 • chevron_left فرمت : ویدئو بتاکم
 • access_time مدت زمان : ۵۴ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : ابراهیم مختاری

صحنه‌ی تاریخ

 • local_moviesنام فیلم : صحنه‌ی تاریخ
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۸
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۷ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : سهند سرحدی

فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه

 • local_moviesنام فیلم : فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۲
 • chevron_left فرمت : FULL HD
 • access_time مدت زمان : ۹۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مرتضی پایه‌شناس

ما نیمی از جمعیت ایرانیم

 • local_moviesنام فیلم : ما نیمی از جمعیت ایرانیم
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۸۸
 • chevron_left فرمت : ویدئو
 • access_time مدت زمان : ۴۷ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : رخشان بنی‌اعتماد

نامه ۲۶ آبان ۵۹

 • local_moviesنام فیلم : نامه ۲۶ آبان ۵۹
 • date_rangeسال ساخت : ۱۳۹۰
 • chevron_left فرمت : DV576
 • access_time مدت زمان : ۴۰ دقیقه
 • perm_identity کارگردان : مرتض پایه‌شناس
به وب سایت انجمن مستند سازان سینمای ایران خوش آمدید

انجمن مستندسازان سینمای ایران بزرگترین و قدیمی ترین انجمن سینمای مستند کشور، متشکل از مستندسازان سینمای ایران است که از سال ۱۳۷۶ تاسیس شده و آغاز به فعالیت نموده است .

شبکه های اجتماعی