اعضا

ناهید رضایی

پرونده در حال گردآوری است.

حفاظت شده: سلمان حمزه‌پور

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

الله‌کرم رضایی‌زاده

پرونده در حال گردآوری است.

محمدرضا-روشن-قیاس

محمدرضا روشن‌قیاس

پرونده در حال گردآوری است.

آرش رئیسیان

پرونده در حال گردآوری است.

مونا زاهد

مونا زاهد

پرونده در حال گردآوری است.

مینا زرپور

پرونده در حال گردآوری است.

ارد زند

پرونده در حال گردآوری است.

مریم سپهری

مریم سپهری کار و تحصیلات در زمینه‌ی علوم آزمایشگاهی پزشکی را برای حضور در مدرسه‌ی سینمایی «به‌اندیش» رها کرد. او بعد از اتمام این دوره و دوره‌ی «مدرسه فیلم تهران» در مقطع کارشناسی، تدوین خواند و سرانجام در …

حفاظت شده: سهند سرحدی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

رضوان سرمد

رضوان سرمد

رضوان سرمد اول خرداد ۱۳۵۹ در همدان متولد شد. دوره‌ی عکاسی را در انجمن سینمای جوانان همدان گذراند و در سال ۱۳۷۹ برای ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی کارگردانی سینما به تهران آمد و ساکن تهران شد‌ …

بهنام سعیدی

پرونده در حال گردآوری است.

سجاد سلیمانی

پرونده در حال گردآوری است.

آزاده سلیمیان

پرونده در حال گردآوری است.

محمدباقر سلمانی

پرونده در حال گردآوری است.

حفاظت شده: آرش رئیسیان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

موحد شادرو

پرونده در حال گردآوری است.

مرتضی شاملی

پرونده در حال گردآوری است.

میثم شاه بابایی

میثم شاه‌بابایی

پرونده در حال گردآوری است.

پریسا شاهنده

پرونده در حال گردآوری است.