اعضا

آرش رئیسیان

پرونده در حال گردآوری است.

مونا زاهد

مونا زاهد

پرونده در حال گردآوری است.

مینا زرپور

پرونده در حال گردآوری است.

ارد زند

پرونده در حال گردآوری است.

مریم سپهری

مریم سپهری کار و تحصیلات در زمینه‌ی علوم آزمایشگاهی پزشکی را برای حضور در مدرسه‌ی سینمایی «به‌اندیش» رها کرد. او بعد از اتمام این دوره و دوره‌ی «مدرسه فیلم تهران» در مقطع کارشناسی، تدوین خواند و سرانجام در …

رضوان سرمد

رضوان سرمد

پرونده در حال گردآوری است.

آزاده سلیمیان

پرونده در حال گردآوری است.

حفاظت شده: آرش رئیسیان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

موحد شادرو

پرونده در حال گردآوری است.

مرتضی شاملی

پرونده در حال گردآوری است.

میثم شاه بابایی

میثم شاه‌بابایی

پرونده در حال گردآوری است.

پریسا شاهنده

پرونده در حال گردآوری است.

محمد شاهوردی

پرونده در حال گردآوری است.

فرحناز شریفی

پرونده در حال گردآوری است.

مهوش شیخ‌الاسلامی

پرونده در حال گردآوری است.

نادر شیخ‌الاسلامی

پرونده در حال گردآوری است.

کامران شیردل

پرونده در حال گردآوری است.

محمدعلی شیرزادی

پرونده در حال گردآوری است.

پرشنگ صادق‌وزیری

پرونده در حال گردآوری است.

محمدحسن صائمی

پرونده در حال گردآوری است.