اعضا

حمید جعفری

به زودی به روزرسانی می‌شود.

جعفر جعفری‌اولیا

پرونده در حال گردآوری است.

فرزاد جعفری

پرونده در حال گردآوری است.

مسعود-جعفری

مسعود جعفری‌منجیلی

به زودی به روز‌رسانی می‌شود.

امیرحسین حجت

امیرحسین حجت

پرونده در حال گردآوری است.

مهدی حسینی پور

مهدی حسینی‌پور

پرونده در حال گردآوری است.

سلمان حمزه‌پور

پرونده در حال گردآوری است.

خسرو حیدری

پرونده در حال گردآوری است.

میلاد خالقی منش

میلاد خالقی‌منش

به زودی به روزرسانی می‌شود.

فیروزه خسروانی

پرونده در حال گردآوری است.

رضا درمیشیان

رضا درمیشیان

پرونده در حال گردآوری است.

محمدصادق دهقانی

محمدصادق دهقانی در هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادبیات نمایشی خواند و فعالیت هنری را از سال ۱۳۷۹ با بازیگری تئاتر آغاز کرد. او کار در سینما را با ساخت فیلم کوتاه «کیک گردویی» در سال ۱۳۸۶ شروع کرد و در کنار کارگردانی…

حامد ذوالفقاری

پرونده در حال گردآوری است.

محمد راسخ‌فر

پرونده در حال گردآوری است.

ناهید رضایی

پرونده در حال گردآوری است.

الله‌کرم رضایی‌زاده

پرونده در حال گردآوری است.

محمدرضا-روشن-قیاس

محمدرضا روشن‌قیاس

پرونده در حال گردآوری است.

آرش رئیسیان

پرونده در حال گردآوری است.

مونا زاهد

مونا زاهد

پرونده در حال گردآوری است.

مینا زرپور

پرونده در حال گردآوری است.