آرش رئیسیان

بیوگرافی شرح حال

عضو پیوسته انجمن مستندسازان سینمای ایران از سال ۱۳۸۵

آرش رئیسیان
  • arrow_drop_downادامه بیوگرافی

    فارغ التحصیل کارگردانی سینما از دانشگاه سوره تهران در سال 1382