محمود کریمی

  • معرفی
  • perm_identity کارگردان
  • date_rangeتاریخ تولد : تهران
  • location_cityمحل تولد : ۲۵ اسفند ۱۳۶۰
  • schoolتحصیلات : کارشناسی ادبیات نمایشی
  • location_cityدانشگاه : آزاد اسلامی

بیوگرافی شرح حال
محمود کریمی