شمیم مستقیمی

بیوگرافی شرح حال
شمیم مستقیمی
  • arrow_drop_downادامه بیوگرافی

    شمیم حسین مستقیمی قمی متولد قم است