سام ارجمندی

  • معرفی
  • perm_identity کارگردان
  • date_rangeتاریخ تولد : ۲۸ مهر ۱۳۵۳
  • location_cityمحل تولد : تهران
  • schoolتحصیلات : دیپلم
  • email samarjmandi74@gmail.com

بیوگرافی شرح حال

پرونده در حال گردآوری است.

سام ارجمندی