حفاظت شده: امید بنکدار

بیوگرافی شرح حال

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

حفاظت شده: امید بنکدار
 • فیلم شناسی
  • arrow_drop_downکارگردان
   هفت روز از هفتاد بهار ۱۳۹۸
   گیلدا (سینمایی) ۱۳۹۵
   ارغوان (سینمایی) ۱۳۹۲
   ابراهیم در آتش (مشترک با کیوان علی‌محمدی) ۱۳۹۲
   حیرانی (مجموعه تلویزیونی) ۱۳۹۱
   سلول (یک اپیزود از مجموعه تلویزیونی) ۱۳۸۸
   شبانه‌روز (سینمایی) ۱۳۸۷
   آسمان سیاه شب (مشترک با کیوان علی‌محمدی) ۱۳۸۶
   چند بار به شب دل باخته ای (مشترک با کیوان علی‌محمدی) ۱۳۸۵
   سرخ (مشترک با کیوان علی‌محمدی) ۱۳۸۵
   اِم دی اِم اِی (مشترک با کیوان علی‌محمدی) ۱۳۸۴
   هیچ نمی‌بینند درعشق سری و سروری (ویدیو آرت) ۱۳۸۴
   شبانه (سینمایی) ۱۳۸۴
   هیچ‌کس با هیچ‌کس سخن نمی‌گوید (تجربی) ۱۳۸۳
   چه شگفت است عشق که هم زخم است و هم مرهم ۱۳۸۲
   عشق تنهاست و از پنجره‌ای کوتاه به بیابان‌های بی مجنون می‌نگرد ۱۳۸۲
   چشم‌اندازهای سیاوش‌آباد ۱۳۸۱
   کویر آینه‌ها (کوتاه داستانی) ۱۳۷۹
  • arrow_drop_downتهیه کننده
   هفت روز از هفتاد بهار ۱۳۹۸
   گیلدا (سینمایی) ۱۳۹۵
   ارغوان (سینمایی) ۱۳۹۲
   هیچ نمی‌بینند درعشق سری و سروری (ویدیو آرت) ۱۳۸۴
  • arrow_drop_downپژوهشگر
   ابراهیم در آتش (مشترک با کیوان علی‌محمدی) ۱۳۹۲
   آسمان سیاه شب (مشترک با کیوان علی‌محمدی) ۱۳۸۶
   سرخ (مشترک با کیوان علی‌محمدی) ۱۳۸۵
   اِم دی اِم اِی (مشترک با کیوان علی‌محمدی) ۱۳۸۴
  • arrow_drop_downنویسنده
   گیلدا (سینمایی) ۱۳۹۵
   ارغوان (سینمایی) ۱۳۹۲
   ابراهیم در آتش (نویسنده‌ی گفتار متن) ۱۳۹۲
   حیرانی (مجموعه تلویزیونی) (بازنویسی فیلمنامه) ۱۳۹۱
   سلول (یک اپیزود از مجموعه تلویزیونی) (بازنویسی فیلمنامه) ۱۳۸۸
   شبانه‌روز (سینمایی) ۱۳۸۷
   آسمان سیاه شب (نویسنده‌ی گفتار متن) ۱۳۸۶
   سرخ (نویسنده‌ی گفتار متن و فیلمنامه) ۱۳۸۵
   اِم دی اِم اِی (نویسنده‌ی گفتار متن) ۱۳۸۴
   شبانه (سینمایی) ۱۳۸۴
   هیچ‌کس با هیچ‌کس سخن نمی‌گوید (تجربی) ۱۳۸۳
   چه شگفت است عشق که هم زخم است و هم مرهم (نویسنده‌ی گفتار متن) ۱۳۸۲
   عشق تنهاست و از پنجره‌ای کوتاه به بیابان‌های بی مجنون می‌نگرد ۱۳۸۲
   چشم‌اندازهای سیاوش‌آباد ۱۳۸۱
   کویر آینه‌ها (کوتاه داستانی) ۱۳۷۹
  • arrow_drop_downفیلمبردار
   هفت روز از هفتاد بهار ۱۳۹۸
  • arrow_drop_downتدوین‌گر
   گیلدا (سینمایی) ۱۳۹۵
   ارغوان (سینمایی) ۱۳۹۲
   ابراهیم در آتش ۱۳۹۲
   حیرانی (مجموعه تلویزیونی) (مشترک با ؟) ۱۳۹۱
   شبانه‌روز (سینمایی) (مشترک با ؟) ۱۳۸۷
   آسمان سیاه شب ۱۳۸۶
   چند بار به شب دل باخته ای (مشترک با کیوان علی‌محمدی) ۱۳۸۵
   سرخ (مشترک با ؟) ۱۳۸۵
   اِم دی اِم اِی (مشترک با ؟) ۱۳۸۴
   هیچ نمی‌بینند درعشق سری و سروری (ویدیو آرت) (مشترک با ؟) ۱۳۸۴
   شبانه (سینمایی) (مشترک با ؟) ۱۳۸۴
   هیچ‌کس با هیچ‌کس سخن نمی‌گوید (تجربی) ۱۳۸۳
   چه شگفت است عشق که هم زخم است و هم مرهم (مشترک با ؟) ۱۳۸۲
   عشق تنهاست و از پنجره‌ای کوتاه به بیابان‌های بی مجنون می‌نگرد (مشترک با ؟) ۱۳۸۲
   چشم‌اندازهای سیاوش‌آباد ۱۳۸۱
دستاوردها
اِم‌ دی اِم اِی سیمرغ بلورین بهترین پژوهش مستند بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر ?
اِم‌ دی اِم اِی بهترین تدوین ؟ جشنواره سینما حقیقت ۱۳۸۴
چه شگفت است عشق که هم زخم است و هم مرهم جایزه‌ی ویژه‌ی مستند ؟ جشنواره فیلم باران ۱۳۸۲
چشم‌اندازهای سیاوش‌آباد بهترین فیلم اولین جشنواره سونی ۱۳۸۱
چشم‌اندازهای سیاوش‌آباد بهترین فیلم ؟ جشنواره فیلم کوتاه سینمای جوان ۱۳۸۱
؟ جایزه‌ی مستند خلاق ؟ جشنواره رم ایتالیا ؟
؟ ؟ ؟ جشنواره فروغ ؟
؟ ؟ ؟ جشنواره طلای سرخ ؟
؟ ؟ ؟ جشنواره سینمای جوان ؟
؟ ؟ ؟ جشنواره ابن سینا ؟