رویدادهای مستند کشور

اکران “پیژامه راه راه پدر را باد برد”

۰.۰ ۰۰ انجمن انسان شناسی ایران با همکاری انجمن دیاران برگزار می کند : نقد و بررسی فیلم “پیژامه راه راه پدر را باد برد” ساخته ی محمد صادقی   با حضور : افسانه کامران هیات علمی پژوهش هنر دانشگاه

شنبه اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸