شرایط عضویت:

 

الف: شرایط عام

 

1- تابعیت ایران.

2- نداشتن حکم محکومیت قطعی از شورای داوری خانه سینما که هنوز اجرا نشده باشد.

3- پرداخت حق عضویت سالانه.

4- پذیرش اساسنامه و آیین‌نامه‌های انجمن.

 

ب: شرایط خاص

 

5- کارگردانی حداقل چهار اثر جمعاً به مدت حداقل 100 دقیقه یا دو اثر مستند بلند که حداقل زمان هر اثر 75 دقیقه باشد.

تبصره: حداقل دو اثر از آن چهار اثر یا یک اثر از آن دو اثر باید در طول پنج سال اخیر کارگردانی شده باشد.

6- جزئیات شرایط عضویت را آیین‌نامه‌ی عضویت تعیین می‌کند.

 

عضو وابسته

عضو وابسته عضوی است که عضویت پیوسته‌ی یکی دیگر از انجمن‌های صنفی سینما را داشته باشد.

تبصره: عضو وابسته نمی‌تواند عضو هیأت مدیره یا بازرس انجمن شود.

 

عضو افتخاری

1- انجمن مي‌‌تواند شخصیت‌هايی را كه ارتباط متقابل با آن‌ها موجب تسهيل دستيابي به اهداف و وظايف انجمن مي‌شود، به عضویت افتخاری خود در آورد.

2- عضو افتخاری با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی به عضویت انجمن در می‌آید.

3- عضو افتخاری نمی‌تواند عضو هیئت‌مدیره یا بازرس انجمن و یا نماینده‌ی انجمن در مجامع صنفی دیگر شود.

4- عضو افتخاری در مجامع عمومی انجمن حق رای ندارد.

5- عضو افتخاری ملزم به داشتن شرایط عام و خاص عضویت انجمن نیست.

تبصره: لغو (یا انصراف از) عضویت عضو افتخاری باید به اطلاع مجمع عمومی عادی انجمن برسد.

 

تعریف و شرایط تعلیق عضویت

1- تعلیق عضویت، محرومیت موقتی عضو از حقوق عضویت در انجمن (به‌جز بیمه و بازنشستگی) است.

2-به جا نیاوردن یا از دست دادن هر یک از شرایط عمومی عضویت (مندرج در ماده 7 بخش الف اساسنامه انجمن) موجب تعلیق عضویت می‌شود.

3- نساختن حداقل 25 دقیقه فیلم مستند در طول پنج سال موجب تعلیق عضویت می‌شود.

تبصره: بند فوق شامل اعضای بالای 65 سال نمی‌شود.

4- تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به طور رسمی به عضو اعلام شود.

تعریف و شرایط لغو عضویت

1- لغو عضویت، محرومیت عضو از عضویت در انجمن است.

2- چنان‌چه پس از گذشت سه سال از تاریخ اعلام رسمی تعلیق عضویت، عضو تعلیق شده اقدامی برای رفع تعلیق انجام ندهد، لغو عضویت می‌شود.

3- مراتب لغو عضویت باید به طور رسمی به عضو و به نهادهایی که با اعضای انجمن ارتباط تعهدآور دارند اعلام شود.

4- لغو عضویت یک عضو باید به طور رسمی به اطلاع بازرس و مجمع عمومی انجمن برسد.

5- با رفع شرایط لغو عضویت، امکان بازگشت به عضویت هست.

تبصره: در بازگشت به عضویت عضو می‌تواند گزینه‌ی پرداخت حق ‌عضویت سال‌های پرداخت نشده یا گذراندن مراحل عضویت در انجمن را انتخاب کند.

 

شرایط بررسی آثار داوطلبان عضویت:

الف: مدارک لازم:

1- تکمیل و تسلیم برگ درخواست عضویت به دبیرخانه‌ی انجمن.

2- تصویر شناسنامه.

3- تصویر کارت ملی.

4- تصویر آخرین مدرک تحصیلی.

5- تصویر سوابق تخصص سینمایی.

6- مدرک دال بر روشن بودن وضعیت نظام وظیفه.

7- سه قطعه عکس (جدید) 43

8- ارائه‌ی حداقل 4 اثر مستند جمعاً به مدت حداقل 100 دقیقه (دو اثر از این چهار فیلم باید در طول پنج سال اخیر کارگردانی شده باشند) یا دو اثر مستند بلند که حداقل زمان هر اثر 75 دقیقه باشد (یک اثر از آن دو فیلم باید در طول پنج سال اخیر کارگردانی شده باشد).

تبصره1: داوطلب عضویت مي تواند حداكثر تا 7 اثر براي بررسي ارائه كند.

 

9- ارائه فیش واریزی به مبلغ 500,000 ریال کشور به حساب شماره 5804922919 نزد بانک ملت به نام بهمن کیارستمی و ارد زند و با عنوان "حق بررسی عضویت در انجمن مستندسازان سینمای ایران" نزد بانک ملت. این مبلغ در صورت قبول یا رد عضویت داوطلب پس داده نخواهد شد.

ب: سایر شرایط:

1- آثار ارائه شده تنها به صورت DVD و هر فیلم بر روی یک DVD پذیرفته خواهد شد.

2- از هر عنوان فیلم باید پنج نسخه‌ی DVD (به تعداد اعضای گروه عضوگیری) ارائه شود.

3- ارائه‌ی مشخصات زیر به‌صورت مکتوب همراه با هر DVD لازم است:

نام فیلم، نام کارگردان و تهیه‌کننده، سال تولید، زمان فیلم و خلاصه‌ای از موضوع فیلم.

4- آثار و اسناد ارائه شده از سوی داوطلب عضویت در آرشیو انجمن باقی خواهد ماند و به هیچ‌وجه پس داده نخواهد شد.

5- در صورت پذیرش عضویت، داوطلب عضویت حداکثر سه ماه برای تکمیل پرونده، پرداخت حق عضویت سالانه و اخذ کارت فرصت خواهد داشت. پس از اتمام این مدت و عدم اقدام لازم، عضویت داوطلب منتفی تلقی خواهد شد.

6- عضو پذيرفته شده بايد در باره‌ي صحت مشخصات فيلم‌هاي ارائه شده (شامل كارگرداني اثر، چرخه‌ی آزاد يا دولتي تولید اثر و سال توليد) تعهدنامه‌ی كتبي ارائه دهد.